Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie przepływów materiałowych w wybranym łańcuchu dostaw

Authors

Miłosz Smulski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Usprawnienie przepływów materiałowych w wybranym łańcuchu dostaw

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.