Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Transformacja energetyczna w regionie - analiza budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 70 MW na rekultywowanych terenach Kopalni Adamów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Authors

Wiktor Banaszak (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Transformacja energetyczna w regionie - analiza budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 70 MW na rekultywowanych terenach Kopalni Adamów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.