Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Optymalizacja procesu przygotowania dokumentów importowych w DFDS Polska Sp. z o.o.

Authors

Szymon Zachariasz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Optymalizacja procesu przygotowania dokumentów importowych w DFDS Polska Sp. z o.o.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

30.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.