Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Rozwój strategii zarządzania dla producentów samochodów elektrycznych konkurujących na rynku europejskim

Authors

Igor Salamonik (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Rozwój strategii zarządzania dla producentów samochodów elektrycznych konkurujących na rynku europejskim

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

23.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.