Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena elementów tożsamości wizualnej w przedsiębiorstwach rodzinnych i nierodzinnych

Authors

Alicja Śliwińska (WIZ), Katarzyna Sukiennik (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena elementów tożsamości wizualnej w przedsiębiorstwach rodzinnych i nierodzinnych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.