Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Integracja aplikacji WWW na przykładzie platformy udostępniania globalnych danych klimatycznych

Authors

Kamil Kowalczyk (WIiT), Maciej Leszczyk (WIiT), Krzysztof Charlikowski (WIiT), Paweł Kryczka (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Integracja aplikacji WWW na przykładzie platformy udostępniania globalnych danych klimatycznych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.