Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

maciej.zakrzewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 93

ORCID

0000-0002-1995-6294

ResearcherID

M-2873-2014

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=m1aakqUAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (4)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (38)

Recenzje prac dyplomowych (41)