Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ technologii informacyjnych w zarządzaniu łańcuchami dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa

Authors

Łukasz Nitka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ technologii informacyjnych w zarządzaniu łańcuchami dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.