Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie technologii Przemysłu 4.0. celem zwiększenia zwinności organizacji

Authors

Marta Klapka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie technologii Przemysłu 4.0. celem zwiększenia zwinności organizacji

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

07.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.