Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ transparentnej przegrody na niepewność odwzorowania cech geometrycznych elementu mierzonego za pomocą skanera optyczne

Authors

Anna Przybył (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ transparentnej przegrody na niepewność odwzorowania cech geometrycznych elementu mierzonego za pomocą skanera optyczne

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.