Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie procesu dostaw kurierskich za pomocą okulografii

Authors

Zuzanna Andrzejczak (WIZ), Jonasz Ansion (WIZ), Wojciech Drzewiecki (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Usprawnienie procesu dostaw kurierskich za pomocą okulografii

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.