Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

magdalena.graczyk-kucharska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 03

ORCID

0000-0002-4241-8216

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Rozprawa doktorska