Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Automatyczna generacja map dla symulatora pojazdów autonomicznych i porównanie metod detekcji obiektów na scenie (projekt zespołowy)

Authors

Dagmara Haczyk (WARiE), Marcel Haczyk (WARiE), Jakub Zamiatowski (WARiE)

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Automatyczna generacja map dla symulatora pojazdów autonomicznych i porównanie metod detekcji obiektów na scenie (projekt zespołowy)

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.