Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Thesis

Download BibTeX

Title

Ocena obowiązujących w Polsce norm i wytycznych dotyczących badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z określeniem ich przydatności na przykładzie modernizowanej linii kolejowej Poznań - Szczecin

Authors

Julia Sikora (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena obowiązujących w Polsce norm i wytycznych dotyczących badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z określeniem ich przydatności na przykładzie modernizowanej linii kolejowej Poznań - Szczecin

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.