Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Michalina Flieger-Szymańska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

michalina.flieger-szymanska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 36

ORCID

0000-0001-8843-5559

ResearcherID

M-1521-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (4)

Książki (2)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska