Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Michalina Flieger-Szymańska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

michalina.flieger-szymanska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 36

PBN ID

2313592

ResearcherID

M-1521-2014

ORCID

0000-0001-8843-5559

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS