Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt ćwiczenia dydaktycznego obrazującego doskonalenie procesu produkcyjnego zgodnie z koncepcją lean manufacturing

Authors

Marta Popowska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt ćwiczenia dydaktycznego obrazującego doskonalenie procesu produkcyjnego zgodnie z koncepcją lean manufacturing

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.