Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zaprojektowanie ćwiczenia laboratoryjnego służącego do wyznaczania stałej Stefana-Boltzmanna

Authors

Karolina Borsuk (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zaprojektowanie ćwiczenia laboratoryjnego służącego do wyznaczania stałej Stefana-Boltzmanna

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.