Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Planowanie przepływu pakietów w zmodyfikowanym polu Closa typu MSM zbudowanym z komutatorów CQ

Authors

Adam Pawlak (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Packet Dispatching Algorithms for the Modified MSM Clos Fabric Employing CQ Switches

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.10.2014