Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej wykonanej z destruktu asfaltowego

Authors

Krzysztof Kasprzak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Ocena właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej wykonanej z destruktu asfaltowego

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.