Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza warunków transportu towarów niebezpiecznych na przykładzie materiałów zakaźnych

Authors

Grzegorz Szala (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza warunków transportu towarów niebezpiecznych na przykładzie materiałów zakaźnych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.