Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Karolina Perz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

karolina.perz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 91

PBN ID

2339290

ResearcherID

M-2230-2014

ORCID

0000-0001-5566-4363

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS