Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modelowanie segmentacji klientów z wykorzystaniem elementów uczenia maszynowego do diagnozy i doskonalenia strategii cenowych

Authors

Serbay Karacak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Modelowanie segmentacji klientów z wykorzystaniem elementów uczenia maszynowego do diagnozy i doskonalenia strategii cenowych

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.