Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Hankiewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

krzysztof.hankiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 08

ResearcherID

E-6258-2015

ORCID

0000-0001-6850-2259

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=fMzUcC4AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS