Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Stosowane metody i narzędzia motywacji a odczucie stopnia motywacji przez pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej

Authors

Weronika Seredowicz (WIZ), Kinga Szulczewska (WIZ), Wiktoria Pielichowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Stosowane metody i narzędzia motywacji a odczucie stopnia motywacji przez pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

14.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.