Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja wdrążenia narzędzi LogABS w celu zaprojektowania przedsiębiorstwa produkcyjnego

Authors

Sebastian Mazurek (WIZ), Jakub Łukomski (WIZ), Norbert Lesiński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja wdrążenia narzędzi LogABS w celu zaprojektowania przedsiębiorstwa produkcyjnego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

06.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.