Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paweł Pawlewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

pawel.pawlewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 13

ORCID

0000-0002-2494-7712

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 25%

Artykuły (29)

Rozdziały (51)

Książki (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (74)

Recenzje prac dyplomowych (113)