Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paweł Pawlewski

PBN ID

1494511

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 25%

Rozdziały (43)

Legenda:  Indeksowane w WoS

Książki (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS