Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie spalania gazu ziemnego z dodatkiem N2 i H2 na emisje substancji szkodliwych w kotłach kondensacyjnych Isotwin Condens II i III generacji

Authors

Marcin Tomaszewski (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie spalania gazu ziemnego z dodatkiem N2 i H2 na emisje substancji szkodliwych w kotłach kondensacyjnych Isotwin Condens II i III generacji

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.