Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metody oznaczania właściwości i technologie wzmocnień podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę obiektów liniowych

Authors

Łukasz Dobrowolski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Metody oznaczania właściwości i technologie wzmocnień podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę obiektów liniowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

13.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.