Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Kondensator elektrochemiczny o długotrwałej cykliczności pracujący w środowisku wodnym

Authors

Amelia Klimek (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Kondensator elektrochemiczny o długotrwałej cykliczności pracujący w środowisku wodnym

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

20.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.