Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem psychospołecznym w świetle normy ISO 45003

Authors

Olga Konarkowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem psychospołecznym w świetle normy ISO 45003

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.