Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

joanna.sadlowska-wrzesinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 64

PBN ID

3972594

ResearcherID

N-3204-2014

ORCID

0000-0003-1335-6738

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 50%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 50%

Artykuły (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS