Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt i budowa prototypu stanowiska pomiarowego do badania zanieczyszczeń powstających podczas wytwarzania przyrostowego

Authors

Kacper Furmaniak (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt i budowa prototypu stanowiska pomiarowego do badania zanieczyszczeń powstających podczas wytwarzania przyrostowego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.07.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.