Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Damian Grajewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

damian.grajewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 18

PBN ID

2338989

ResearcherID

K-1680-2014

ORCID

0000-0001-5891-8875

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS