Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Damian Grajewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

damian.grajewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 18

ORCID

0000-0001-5891-8875

ResearcherID

K-1680-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (9)

Raporty (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (14)

Recenzje prac dyplomowych (12)