Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Aplikacja hybrydowych wektorów testowych w układach cyfrowych wielkiej skali integracji

Authors

Adam Sawościanik (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Aplikacja hybrydowych wektorów testowych w układach cyfrowych wielkiej skali integracji

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

04.11.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.