Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt linii wypieku chleba i bułek dla piekarni osiedlowej

Authors

Michał Bojba (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Design of bakery line of bread and rolls for housing estate

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.02.2013