Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w cyklu życia budynku

Authors

Kacper Wołczuk (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w cyklu życia budynku

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.04.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.