Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bożena Kuczma

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

bozena.kuczma@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 86

PBN ID

1527419

ResearcherID

O-4153-2014

ORCID

0000-0002-1933-7231

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS