Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie branży spożywczej

Authors

Jakub Stefaniak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie branży spożywczej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

28.03.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.