Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Izabela Kudelska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

izabela.kudelska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 96

ORCID

0000-0002-8717-4315

ResearcherID

I-1680-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (20)

Rozdziały (17)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (16)

Recenzje prac dyplomowych (16)