Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Określenie wpływu orientacji warstw i wypełnienia wnętrza na sztywność próbek wykonanych techniką FDM

Authors

Jan Gałka (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Określenie wpływu orientacji warstw i wypełnienia wnętrza na sztywność próbek wykonanych techniką FDM

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

16.01.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.