Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza techniczno-ekonomiczna budownictwa przemysłowego na przykładzie kompostowni odpadów zielonych

Authors

Konrad Waszkiel (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza techniczno-ekonomiczna budownictwa przemysłowego na przykładzie kompostowni odpadów zielonych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.12.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.