Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Krytyczna analiza wdrażania i stosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych zasad, metod oraz narzędzi inżynierii jakości

Authors

Mateusz Bardoński (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Krytyczna analiza wdrażania i stosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych zasad, metod oraz narzędzi inżynierii jakości

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

23.01.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.