Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie systemu zarządzania jakością w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Daniel Pospieszny (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improving the quality management system of chosen company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

06.10.2014