Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ recyklingu materiałowego na właściwości termiczne kompozytów polipropylenu z włóknem szklanym

Authors

Weronika Kaczmarek (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ recyklingu materiałowego na właściwości termiczne kompozytów polipropylenu z włóknem szklanym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

26.01.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.