Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie chloru w próbkach roślinnych metodą cząsteczkowej spektrometrii absorpcyjnej

Authors

Milena Piaszczyńska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Oznaczanie chloru w próbkach roślinnych metodą cząsteczkowej spektrometrii absorpcyjnej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

26.01.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.