Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Magdalena Krawczyk-Coda

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

magdalena.krawczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 83

ORCID

0000-0002-9509-3304

ResearcherID

M-2286-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (48)

Recenzje prac dyplomowych (14)