Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Poziom dźwięku a komfort pracy na stanowisku operatora maszyny pakującej w linii produkcji herbaty

Authors

Marlena Lach (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The sound level and the comfort of working as an operator of packing maschine for tee production

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2015