Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Planowanie przepływu pakietów w polach Closa typu SSM

Authors

Maciej Kamiński (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Packet Dispatching Algorithms for a Clos-Network SSM Packet Switch

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.11.2014