Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Centrum kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej ograniczonej ulicami Taczaka i Garncarską - propozycja aktywizacji społeczno-przestrzennej fragmentu śródmieścia Poznania

Authors

Joanna Matczak (WA)

Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Culture Center with managament of common space in downtown part of poznań, area between streets: Taczaka and Garbary

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.07.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.