Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie i porównanie właściwości napoin i powłok natryskiwanych cieplnie wykonanych z zastosowaniem zrobotyzowanych systemów spawalniczych

Authors

Grzegorz Gocłowski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Research and comparison of padded welds and sprayed coatings made by robotic welding systems

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.07.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.